តម្រងនោម -UB | News

តម្រងនោម -UB

បើដេកយប់ហួសម៉ោង ៩ នោះ កោសិកាគ្រាប់ឈាមនឹងបែកហើយបន្សល់ទុកក្នុងសរសៃឈាម ហើយត្រូវបញ្ចូនទៅទុកចោលនៅឯតម្រងនោមចំនួនជាច្រើន។
នៅក្នុងពេលនេះ ជាពេលដែលថាមពលធ្វើដំណើរមកតម្រងនោមនឹងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដើម្បីបណ្តេញអាស៊ីត និងវត្ថុមិនល្អចេញពីរាងកាយ។ ហើយពេលរាងកាយធ្វើការងារ និងកើតឡើងនូងអាស៊ីត Lactic ទទួលទានអាហារ នឹកកើតឡើងនូវអាស៊ីតអ៊ុយរិកងប់ងល់នឹងការងារពេក នឹងកើតឡើងនូវអាស៊ីត adrenaline ឬជាតិគីមីផ្សេងៗដែលរាងកាយបានផលិតចេញមក។
បើយើងទ្រាំនោមរយៈពេលយូរនោះ នឹងប៉ះពាល់ដល់សាច់ដុំរបស់តម្រងនោមធ្វើឲ្យហើម និងប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក ធ្វើឲ្យភ្នែកមើលមិនច្បាស់ឬស្រវាំង។ បើធ្វើដូច្នេះ ញឹកញាប់ហើយយូរៗនោះ អាចនឹងធ្វើឲ្យពិការភ្នែកបាន។
ការគេងយប់ហួសម៉ោង ៩ នោះកោសិកាគ្រាប់ឈាមនឹងបែកហើយបន្សល់ទុកនៅក្នុងសរសៃឈាម ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅទុកចោលនៅតម្រងនោមចំនួនជាច្រើន រហូតដល់ធ្វើឲ្យមានអាការៈឈឺចាប់ត្រង់សរសៃស្របពីរខ្សែ ពីកណ្តាលខ្នងរហូតដល់កញ្ចូញគូទ បើតិចតួចទេនោះ មានអាការៈដូចជាឈឺស្លាបប្រចៀវ ហើយឈឺបរិវេណត្រគាកគន្លាក់ជើង និងកំភួនជើង។
គួរទទួលទានទឹកពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ រសៀលឲ្យបានច្រើន។ ប៉ុន្តែពីម៉ោង ៣ ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាចមិនកួរទទួនទានទឹកច្រើនទេ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យតម្រងនោម និងក្រលៀន ធ្វើការធ្ងន់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Most Post

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});